Ogłoszenia

Ogłoszenia Duszpasterskie: IV Niedziela Wielkiego Postu 19 marca 2023 r.

 1. W poniedziałek – 20 marca – będziemy obchodzili Liturgiczną Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, patrona Kościoła Powszechnego, a także Patrona Miasta Krakowa.
 2. We wszystkie niedziele Wielkiego Postu odprawiamy Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17.10 – (po Mszy świętej popołudniowej).
 3. W piątki Wielkiego Postu o godz. 9.30 i  00 odprawiamy  Drogę Krzyżową. Serdecznie zapraszamy do udziału w tych nabożeństwach pasyjnych.
 4. W sobotę 25 marca obchodzić będziemy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to  Dzień Świętości Życia. Został on ustanowiony w Kościele w Polsce w 1998 r. w odpowiedzi na apel św. Jana Pawła II zawarty w encyklice „Evangelium Vitae” ogłoszonej 25 marca 1995 roku. W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
  w Krakowie o godz. 12.00 będzie odprawiona uroczysta Mszę Święta pod przewodnictwem bp. Jana Zająca.
 5. Rekolekcje wielkopostne w naszym kościele przeżywać będziemy
  od Niedzieli Palmowej do Wielkiej Środy tj. od 2 do 5 kwietnia   Rekolekcje poprowadzi ks. dr Adam Bandura CM, wieloletni wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie  i Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy.
 6. Okazja do spowiedzi w naszym kościele w dni powszednie od 5.30 do 9.30 i od 17.00 do 18.00. W niedziele 30 minut przed każdą Mszą św.
 7. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych w kościołach stacyjnych. Szczegółowy program wywieszony jest w gablocie przed kościołem.
 8. Biskupi zebrani na 394. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski zaprezentowali stanowisko Kościoła w Polsce, odnośnie ataków skierowanych na osobę św. Jan Pawła Wielkiego. Dokument jest dostępny na stronie internetowej archidiecezji oraz na stronie internetowej naszego kościoła.
 9. Módlmy się na różańcu o pokój w Ukrainie i o zakończenie działań wojennych.