Remonty

Od kilku lat trwa sukcesywny remont kościoła. Obecnie odnawiana jest elewacja wschodniej ściany. Remont jest wspierany przez Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków ale posuwa się bardzo wolno ze względu na brak środków finansowych.
Dom Zgromadzenia ze względu na swój charakter (mieszka tu wielu ks. emerytów i emerytowanych misjonarzy którzy powrócili z misji) nie posiada możliwości finansowania.
Na odnowienie czekają między innymi piękne zabytkowe witraże. Darowizny na remont kościoła można wpłacać na konto Domu Zgromadzenia.

Krakowski Bank Spółdzielczy:  51859100070020004608910002