Sanktuarium NMP Lourdeńskiej w Krakowie

Kościół Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo  w Krakowie przy ul.św. Filipa 19,  znany jest jako Snaktuarium Matki Boskiej Lourdeńskiej. W kaplicy naszego kościoła znajduje się słynąca łaskami figura NMP Niepokalanej z Lourdes, wykonana jako jedna z pierwszych jeszcze za życia św. Bernadetty Soubirous, której Matka Najświętsza ukazywała się osiemnaście razy w Grocie Massabielskiej.  Figurę przywiózł do Polski francuski misjonarz ks. Piotr Soubieille, który przybył do Krakowa w 1866 roku jako organizator i przełożony odradzającej się Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji. Miłość do nowej ojczyzny i gorliwość apostolską oparł na fundamencie nabożeństwa do Niepokalanej z Lourdes. Dodatkowym motywem szerzenia tego nabożeństwa było jego cudowne uzdrowienie po ciężkim wypadku.
Najpierw przywiezioną figurę umieścił w kaplicy domowej zgromadzenia. Następnie rozpoczął  starania zmierzające do budowy nowego kościoła pod wezwaniem św. Wincentego a Paulo, w którym do dziś znajduje się słynąca łaskami i otaczana czcią figura Matki Bożej Niepokalanej z Lourdes. Liczne wota umieszczone  na ścianach kaplicy świadczą o nadzwyczajnych łaskach otrzymywanych za pośrednictwem Maryi. W każdą środę  wieczorem odprawiana jest Msza św. z nowenną podziękowań  i próśb ku czci Maryi Niepokalanej. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.