Ogłoszenia

Ogłoszenia Duszpasterskie: IV Niedziela Wielkiego Postu – 11 marca 2018 r.

  1. W roku 160 rocznicy objawień Lourdeńskich, każdego 11 dnia miesiąca  gromadzimy się w naszym kościele wokół Cudownej Figury Matki Bożej Lourdeńskiej. Zapraszamy dziś na godz. 15.00. Przed wystawionym Najświętszym  Sakramentem odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, polecimy się opiece Maryi i udzielimy indywidualnego błogosławieństwa słabym i chorym.
  2. We wszystkie niedziele Wielkiego Postu odprawiamy Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17.00.
  3. Drogę Krzyżową odprawiamy w piątki Wielkiego Postu o godz. 9.30 i  18.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w tych nabożeństwach pasyjnych.
  4. Przypominamy, że rekolekcje wielkopostne w naszym kościele przeżywać będziemy od Niedzieli Palmowej tj. od 25 marca do Wielkiej Środy. Rekolekcje poprowadzi misjonarz ks. Jan Kaczmarek. Zachęcamy Wszystkich do uczestnictwa w rekolekcjach wielkopostnych i skorzystania daru łaski Bożej.
  5. We wtorek 13 marca przypada 5 rocznica wyboru Papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Dziękując Panu Bogu za posługę Ojca Świętego, módlmy się o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Papieża na dalsze lata służby Bogu i Kościołowi.
  6. W przyszłą niedzielę 18 marca Stowarzyszenie Charytatywne – Dobrosław – przeprowadzi w naszym kościele Akcję Pomocy dla Krzysia. Chłopiec wygrał walkę z białaczką, ale wymaga dalszego kosztownego leczenia i rehabilitacji.
    Po każdej Mszy św. Wolontariusze Stowarzyszenia będą zbierali ofiary na pomoc choremu dziecku.
  7. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych w kościołach stacyjnych. Szczegółowy program wywieszony jest w gablocie i w przedsionku kościoła.
  8. Miłosierdziu Bożemu polecamy naszych zmarłych !

Dobry Jezu a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie !