Ogłoszenia Duszpasterskie: XXVIII Niedziela Zwykła 9.10.2022 r.

  1. Dzisiaj przypada wspomnienie błogosławione Wincentego Kadłubka.
  2. We wtorek, jak każdego 11- dnia miesiąca o godzinie 15.00 Msza św. w kaplicy Matki Bożej Lourdeńskiej z udzieleniem Sakramentu Chorych. Mszę św. poprzedzi Koronka do Bożego Miłosierdzia.
  3. Nabożeństwa różańcowe odprawiamy po wieczornej Mszy św.: w niedzielę po Mszy św. o godz.16.30, a w dni powszednie po Mszy św. o godz.17.30.
  4. W rozpoczynającym się tygodniu w liturgii Kościoła obchodzimy: we wtorek wspomnienie św. Jana XXIII; w środę św. Jana Beyzyma – prezbitera; w czwartek bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera; w sobotę św. Teresę od Jezusa, dziewicę i doktora K-ła; w przyszłą niedzielę  św. Jadwigę Śląską.
  5. W piątek przypada Dzień Edukacji Narodowej, a sobotę 15 października Dzień Dziecka Utraconego, który dopomaga rodzicom dopełnić pożegnanie utraconego dziecka.
  6. Wypominki za zmarłych można już składać do przeznaczonej na to skarbony umieszczonej przy ołtarzu św. Antoniego. Za polecanych zmarłych będziemy modlić się wspólnie podczas nabożeństw wieczornych przez cały miesiąc listopad. Na furcie naszego domu przyjmujemy również Wypominki Roczne.
  7. W przyszłą niedzielę 16 października przypada 44 rocznica wyboru św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. W całej Polsce obchodzony będzie XXII Dzień Papieski pod hasłem: ,, Blask Prawdy”. Przed kościołami zbierane będą ofiary do puszek na Dzieło Nowego Tysiąclecia czyli na pomoc w kształceniu zdolnej, a niezamożnej młodzieży. Za chwilę na zakończenie ogłoszeń jedna ze stypendystek da świadectwo, jak fundacja pomaga młodzieży. Zachęcamy do wsparcia w przyszłą niedzielę tego wielkiego i  ważnego dzieła.
  8. W rozpoczynającym się tygodniu niech  nam towarzyszy opieka Matki Bożej  Różańcowej!