Ogłoszenia Duszpasterskie: III Niedziela Wielkiego Postu 20 marca 2022r.

  1. We wszystkie niedziele Wielkiego Postu odprawiamy Gorzkie Żalez kazaniem pasyjnym o godz. 17.00 – (po Mszy świętej popołudniowej).
  2. W piątek 25 marca – będziemy obchodzili Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień ten przeżywany jest jako Dzień Świętości Życia. Dzień ten przypada dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Jego celem jest budzenie wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia na każdym jego etapie oraz zwrócenie uwagi na potrzebę szczególnej troski o każde poczęte życie. W naszym kościele uroczyste Msze św. o godz. 9.00 i 17.30. W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego Siostry Miłosierdzia odnawiają swoje śluby święte. Otoczmy w tym dniu Siostry Miłosierdzia naszą modlitwą. Módlmy się szczególnie w intencji Sióstr Miłosierdzia, które posługują w naszym Domu i kościele. Wypraszajmy Siostrom potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo w realizacji powołania oraz prośmy o nowe powołania do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia.
  3. Papież Franciszek w dniu 25 marca br. dokona Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Arcybiskup Stanisław Gądecki, Przewodniczący KEP, zaapelował, by w jedności z Ojcem Świętym w katedrach i kościołach Polski duchowieństwo wraz z wiernymi również dokonało tego aktu. W związku z apelem Abp Marek Jędraszewski zaprasza w ten dzień do Katedry na Wawelu, gdzie o godz. 16.30 będzie sprawował Mszę św. i odmówi akt zawierzenia. W naszym kościele akt ten odmówimy o godzinie 17.00 podczas nabożeństwa do Pana Jezusa Milatyńskiego.
  4. W piątki Wielkiego Postu o godz. 9.30 i 18.00 odprawiamy Drogę Krzyżową. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w tych nabożeństwach pasyjnych.
  5. Rekolekcje wielkopostne w naszym kościele przeżywać będziemy od Niedzieli Palmowej do Wielkiej Środy tj. od 10 do 13 kwietnia br. Rekolekcje poprowadzi ks. Profesor Waldemar Rakocy.
  6. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych w kościołach stacyjnych. Szczegółowy program wywieszony jest w gablocie przed kościołem.
  7. Módlmy się na różańcu o pokój w Ukrainie i o zakończenie działań wojennych. Ofiary na pomoc uchodźcom z Ukrainy można składać do skarbony przy wyjściu z kościoła.