Ogłoszenia Duszpasterskie: 21 Niedziela Zwykła – 22 sierpnia 2021r.

  1. W liturgii tygodnia: dziś wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej; we wtorek Święto św. Bartłomieja apostoła; w piątek wspomnienie św. Moniki, a w sobotę wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła.
  2. W czwartek  – 26 sierpnia – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ   MARYI  PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ. W tym dniu na wszystkich Mszach świętych odnowimy Akt Zawierzenia narodu polskiego Matce Bożej. Uroczyste Msze św. w naszym kościele o godzinie 800;  900 i 1730.
  3. Módlmy się o pokój społeczny na świecie, a szczególnie w Afganistanie, by ludzkie pragnienie wolności w tym, co dobre, umocnione łaską Bożą, znajdywało coraz pełniejszą realizację w życiu tamtejszej społeczności.
  4. Zbliża się beatyfikacja Sługi Bożego Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która będzie miała miejsce 12 września bieżącego roku. Trwa Nowenna przed tą uroczystością. Podczas każdej Mszy św. cytat z nauczania czcigodnego Sługi Bożego i modlitwa, a w każdą sobotę po Mszy św. wieczornej modlitwa przed Najświętszym Sakramentem.
  5. Wszystkim solenizantkom i solenizantom rozpoczynającego się tygodnia życzymy obfitych Bożych darów i opieki świętych patronów.