Ogłoszenia Duszpasterskie: 21 Niedziela Zwykła – 23.08.2020r.

  1. W poniedziałek Święto św. Bartłomieja apostoła.
  2. W środę  – 26 sierpnia – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ   MARYI  PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ. W tym dniu na wszystkich Mszach świętych odnowimy Akt Zawierzenia narodu polskiego Matce Bożej. Uroczyste Msze św. w naszym kościele o godzinie 800;  900 i 1730.
  3. Ponadto w liturgii w rozpoczynającym się tygodniu: w czwartek wspomnienie św. Moniki;  w piątek  wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła;       w sobotę  wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela.
  4. Módlmy się o pokój społeczny na Białorusi, by ludzkie pragnienie wolności w tym, co dobre, umocnione łaską Bożą, znajdywało coraz pełniejszą realizację w życiu tamtejszej społeczności.
  5. Wszystkim solenizantkom i solenizantom rozpoczynającego się tygodnia życzymy obfitych Bożych darów i opieki świętych patronów.