Ogłoszenia Duszpasterskie: IV Niedziela Wielkiego Postu – 31 marca 2019 r.

  1. We wszystkie niedziele Wielkiego Postu odprawiamy Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 1700.
  2. Drogę Krzyżową odprawiamy w piątki Wielkiego Postu o godz. 930 i  1800. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w tych nabożeństwach pasyjnych.
  3. Przypominamy, że rekolekcje wielkopostne w naszym kościele przeżywać będziemy od Niedzieli Palmowej tj. od 14 kwietnia do Wielkiej Środy. Rekolekcje poprowadzi misjonarz ks. dr Józef Łucyszyn. Zachęcamy Wszystkich do uczestnictwa w rekolekcjach wielkopostnych i skorzystania daru łaski Bożej.
  4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca. Po Mszach św. o godz. 900 okolicznościowe nabożeństwa. Okazja do spowiedzi    przez cały tydzień   od 530 do 930  i od 1700 do 1800. W sobotę  6 kwietnia  przypada pierwsza sobota miesiąca. W tym dniu w naszym kościele odprawimy kolejne Nabożeństwo Wynagradzające Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca, o które Matka Boża prosiła w czasie Objawień w Fatimie. Pełna wymowa tego Nabożeństwa to udział w nich przez pięć kolejnych miesięcy z intencją wynagradzającą. Nabożeństwo to obejmuje uczestnictwo we Mszy św., w czasie, której należy przystąpić do Komunii św. ( do spowiedzi można przystąpić wcześniej, albo w tym samym dniu ). Po Mszy św. w ramach tego nabożeństwa należy odmówić cząstkę różańca św. przed  Najświętszym Sakramentem i uczestniczyć w medytacji nad tajemnicami różańcowymi, ofiarując te modlitwy w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP i Sercu Pana Jezusa za grzechy i zniewagi całej ludzkości. Zapraszamy wszystkich na godz.900. Jest to nabożeństwo cyklicznie odprawiane w każdą, pierwszą sobotę miesiąca w naszej świątyni.
  5. W przyszłą niedzielę 7 kwietnia Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Św. Łazarza w Krakowie w ramach Akcji „POLA NADZIEI” przeprowadzi zbiórkę datków na rzecz Hospicjum św.Łazarza. Po każdej Mszy św. Wolontariusze będą zbierali ofiary na pomoc
  6. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych w kościołach stacyjnych. Szczegółowy program wywieszony jest w gablocie i w przedsionku kościoła.
  7. Miłosierdziu Bożemu polecamy naszych zmarłych !

Dobry Jezu a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie !