Ogłoszenia Duszpasterskie: V Niedziela Wielkiego Postu – 7 kwietnia 2019 r.

  1. Liturgia piątej niedzieli Wielkiego Postu wprowadza nas w ostatni etap świętego czasu Męki Pańskiej. Najbliższe dni i bogata w swej wymowie ich liturgia umożliwią nam głębsze przeżywanie tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa Pana.
  2. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 1700. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątek o godz. 930  i  1800. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w tych nabożeństwach pasyjnych.
  3. Dzisiaj ulicami Starego Miasta Krakowa przejdzie Centralna Akademicka Droga Krzyżowa, której przewodniczyć będzie Ks. Abp Metropolita Krakowski Marek Jędraszewski. Droga Krzyżowa rozpocznie się przed Kolegiatą Św. Anny o godz.2030,  a zakończy się pod ,,oknem papieskim” przy ul. Franciszkańskiej.
  4. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej o godzinie 1815 zapraszamy na Koncert Wielkopostny. Bliższe informacje na plakacie w gablocie przed kościołem.
  5. W czwartek 11-go  marca o godzinie 1500 w naszym kościele  kolejna MSZA  Święta w kaplicy Matki Bożej Lourdeńskiej przy słynącej Łaskami Figurze w intencji chorych i cierpiących. W Godzinie Miłosierdzia odmówimy najpierw Koronkę   do Bożego Miłosierdzia – szczególnie w intencji konających. Podczas Mszy św. będzie możliwość przyjęcia Sakramentu Chorych. Po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 1730. Serdecznie
  6. W sobotę – 13 kwietnia – w Bazylice św. Floriana o godz.1830  odprawi Mszę św.    Arcybiskup Marek Jędraszewski  na zakończenie pielgrzymowania do Kościołów Stacyjnych. Zachęcamy do udziału.
  7. Rekolekcje Wielkopostne w naszym kościele rozpoczną się w przyszłą niedzielę 14 kwietnia  na wszystkich Mszach św. i potrwają do Wielkiej Środy. Rekolekcje poprowadzi misjonarz ks. dr Józef Łucyszyn CM. W dni powszednie nauki rekolekcje podczas Mszy św. o godzinie 9.00 i 17.30. Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w rekolekcjach wielkopostnych w naszym kościele i skorzystania z daru łaski Bożej. W kościele parafialnym p.w. św.Floriana rekolekcje wielkopostne rozpoczynają się już dziś.
  8. W przyszłą niedzielę przypada Niedziela Palmowa. W czasie każdej Mszy św. odbędzie się obrzęd poświęcenia palm.
  9. Przy wyjściu z kościoła wolontariusze Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Św. Łazarza w Krakowie w ramach Akcji „POLA NADZIEI”  prowadzą  zbiórkę datków na rzecz chorych, którym pomaga Hospicjum  św.Łazarza. Zachęcamy do hojnego wsparcia tej ważnej sprawy.

Miłosierdziu Bożemu polecamy naszych zmarłych !                                                                      

Dobry Jezu a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie !