Ogłoszenia

W niedzielę 14 września przypada Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. W tym dniu będziemy przeżywali w naszym kościele uroczystość odpustową ku czci Pana Jezusa Milatyńskiego. Uroczysta Msza św., której będzie przewodniczył Wizytator Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy ks.dr Kryspin Banko będzie odprawiona o godzinie 12.00. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.